Rất hài lòng

Khá hài lòng về chất lượng và giá cả

Posted in .